Ju nuk jeni vetëm

Një mesazh për të gjitha gratë viktima të dhunës në familje: Ju nuk jeni vetëm.

Numri pa pagesë i sherbimeve emergjente 800 27 64 33 është gjithmonë aktiv, në mënyrë anonim, si për mbështetje psiko-sociale ashtu edhe për këshilla ligjore telefonike.

Gjithashtu, për situata të rrezikshme ju mundet, duhet të kontaktoni policinë në numrin falas 112. Vetëm në këtë mënyrë mund të viheni ne siguri bashke edhe me fëmijët tuaj.

 Mbrohuni, nuk jeni vetëm.  Thirrni numrin falas 800 27 64 33